Theresia Bothe
 &
Peter Croton


Your Subtitle text
Cosi mi disprezzate?

Theresia Bothe - soprano

Peter Croton - lute